Piros lámpa a jogviszony ellenőrzéskor

Az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetési kötelezettséget érdemes komolyan venni azoknak a személyeknek, akik nem rendelkeznek biztosítási jogviszonnyal, illetve más egyéb jogcímen sem jogosultak egészségügyi szolgáltatásra.

Amikor elmegyünk az orvoshoz, vagy kórházba kerülünk, esetleg gyógyszertárban gyógyszert vásárolunk azért kérik a TAJ kártyát, hogy megtudják, jogosultak vagyunk e térítésmentes ellátásra, vagy támogatott gyógyszerre. Ha piros a lámpa akkor van egy kis elintéznivalónk.

A jogviszony rendezetlensége esetén az egészségügyi szolgáltató (háziorvos, szakrendelés, kórház) nem tagadhatja meg az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott ellátás nyújtását és nem téríttetheti meg a beteggel az ellátás költségét sem. A szolgáltató köteles a NEAK honlapjáról letöltött értesítő átadásával tájékoztatást adni a betegnek a jogviszony rendezetlenségéről.

Ennek az értesítőnek a tartalma:

„ÉRTESÍTÉS

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton értesítem, hogy Ön nem szerepel az OEP egészségbiztosítási nyilvántartásában egészségügyi szolgáltatásaira jogosultként. Felhívom a figyelmét, hogy amennyiben Ön mégis rendelkezik jogviszonnyal, úgy haladéktalanul keresse fel a lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt, ahol okirati bizonyítási eljárást kezdeményezhet. A bemutatandó okiratok körét, amelyek a jogviszony fennállásának bizonyítására alkalmasak, a betegforgalom számára nyitva álló helyiségekben kifüggesztett tájékoztatóban olvashatja. További információkat az Országos Egészségbiztosítási Pénztár honlapjáról (www.oep.hu) szerezhet be. Tájékoztatom, hogy az Ön adatait az OEP jogszabályi kötelezettségéből eredően átadja a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak, amely szerv vizsgálatot kezdeményez, ellenőrzi a bejelentés és a járulékfizetés teljesítését, és az elévülési időre visszamenőleg behajthatja az elmaradt járulékokat.”

Érdemes az utolsó mondatra koncentrálni. Sajnos a NAV az elmaradt járulékokat is behajtja. Tehát inkább egyenletes ütemezésben havonta fizessünk, mint utólag akár több hónapra, akár több évre  visszamenőleg. A mulasztásunknak szankciói is lehetnek.

Korábbi  bejegyzésemben már írtam erről a témáról és egy részletesebb összefoglalót ígértem azzal kapcsolatban mit is kell konkrétan intéznünk, hogy jogosultak legyünk az ellátásokra.

Főleg a volt diákokkal kapcsolatban merült fel ez a téma, úgy gondolom sok végzett  diákot érinteni fog. Konkrétan azokat akik nem tanulnak tovább főiskolán, vagy egyetemen, vagy más nappali rendszerű képzésben, illetve nem is tudnak munkahelyen elhelyezkedni december 15.-ig.

A diákigazolvány érvényességi ideje október 31. Ezután passzív jogon még 45 napig jogosultak az ellátásra (december 15.)

15 napon belül, tehát még a szilveszteri  bulizás előtt be kell jelentkezni az állami adó- és vámhatósághoz a 17T1011 Adat- és változás bejelentő lapon, mely elektronikusan letölthető, vagy papír alapon is beszerezhető bármely NAV ügyfélszolgálaton.

Az adatlap benyújtható  személyesen, postai úton, és az ügyfélkapun keresztül is. (előzetes regisztrációt követően). Amennyiben valaki  rendelkezik PIN-kóddal, akkor a NAV Ügyféltájékoztató és Ügyintéző rendszerének használatával telefonon is bejelentkezhet a 06/80-20-21-22-es telefonszámon.

A bejelentkezéshez szükséges 17T1011 nyomtatvány és kitöltési útmutatója elérhető  a  www.nav.gov.hu  oldalon a Nyomtatványkitöltő programok menüpontban.

A változást ugyanilyen módon és határidővel jelenteni kell.

A 7110 forint járulékot csekken és átutalással is lehet fizetni. Az összeget tört hónap esetén arányosítani kell (napi 237 forint)

Mentességet kaphat a járulék fizetése alól akinek a szociális rászorultságát megállapítják.

Annak a személynek állapítható meg a szociális rászorultsága:

  • akinek családjában  az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2017-ben 28.500 Ft) 120% át (34.200Ft) nem haladja meg és vagyona sem neki, sem családjának nincs.
  • illetve aki egyedülélő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%- át (42.750 Ft) nem haladja meg és vagyona nincs.

A kérelem benyújtható a  kérelmező lakcíme szerint illetékes járási hivatalnál, a kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy közös önkormányzati hivatalánál, valamint a kormányablaknál.

Az egészségügyi ellátásokat felsorolásszerűen leírom, hogy nagyjából tudatában legyünk annak mihez is kell a rendezett jogviszony.

Egészségügyi ellátások:

háziorvosi ellátás, fogorvosi ellátás, fekvőbeteg(kórházi ellátás) járóbeteg ellátás, otthoni szakápolás,betegszállítás, mentés,

Társadalombiztosítás által támogatott többek között a gyógyszer, segédeszköz, gyógyfürdő ellátás is.

Összefoglalásként megjegyezném, hogy akik nem dolgoznak, nem  vállalkoznak, vagy semmilyen ellátásban nem részesülnek azokat érinti ez a törvényi kötelezettség. Saját maguk érdekében érdemes jogviszonyukat a fentieknek megfelelően rendezni.