Tanulói jogviszony megszűnése utáni egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

A 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról rendelkezik, mely szerint:

A tanuló diákigazolványára a tanulói jogviszony megszűnését követő október 31-ig jogosult.

Abban az esetben, ha a hallgató hallgatói jogviszonya az I. félévben szűnik meg, a hallgatói jogviszonyának megszűnését követő március 31-ig, ha a hallgatói jogviszonya a II. félévben szűnik meg, a hallgatói jogviszonyának megszűnését követő október 31-ig jogosult diákigazolványra.

A társadalombiztosítás szabályai alapján kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosult többek között :

a köznevelésről szóló törvény, illetve a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó intézményben tanuló nappali tagozatos magyar állampolgár, menekült, oltalmazott, ha társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősül, a tanulói/hallgatói jogviszonya kezdetétől a diákigazolványra való jogosultsága megszűnéséig (a tanulói/hallgatói jogviszony szünetelése alatt is jogosultak),

Az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére való jogosultság a biztosítási jogviszony, illetve az alapul szolgáló jogosultsági feltételek megszűnését követően, a fentiek szerint belföldinek minősülő személyek részére még meghatározott ideig fennáll, ez az ún. passzív jogon való jogosultság.

Ha a biztosítás  a megszűnését megelőzően megszakítás nélkül legalább 45 napig fennállt, akkor a fentiek szerint belföldinek minősülő személy egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága további 45 napig marad fenn.

A fentieket összefoglalva:

A diákok a tanulói jogviszony megszűnését követően október 31.-ig jogosultak egészségügyi ellátásra a törvény erejénél fogva, ezután pedig még passzív jogon 45 napig. (december 15.-ig) Amennyiben eddig sem sikerül munkahelyen elhelyezkedni, vagy nem kezdenek újabb tanulmányokba, akkor ettől a naptól kezdve érdemes a NAV-hoz bejelentkezni, mert ezután már az orvosnál,vagy a gyógyszertárban pirosan fog villogni a lámpa.

Jó tudni, hogy ha a jogviszony ellenőrzés piros lámpát mutat, az orvos csupán a jogviszony nyilvántartásra hivatkozással senkinek az ellátását nem utasíthatja vissza. A tapasztalat azonban nem ezt mutatja. Sok esetben az orvosok a beteget elküldik, a gyógyszertárakban pedig a teljes árat kell fizetni a gyógyszerért.

Érdemes ezért időben intézkedni.

A rendezetlen jogviszonnyal egészségügyi ellátást igénybe vevő személyek adatait a NEAK átadja a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV). Az adatok alapján a bejelentési és járulékfizetési kötelezettség teljesítését az adóhatóság ellenőrzi. Amennyiben járulékfizetésre vonatkozó adatokat nem találnak, a NAV megkeresi az ügyfelet annak érdekében, hogy igazolja az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságát. Az egészségügyi szolgáltatásra jogosító alap jogviszony hiányában egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetni. A NAV visszamenőlegesen is előírja és behajtja a járulékot. 2017-ben ez havonta 7110ft.

Sokan nem tudnak róla,de vannak esetek amikor mentességet lehet kérni a járulék megfizetése alól.

A teendőkkel kapcsolatban részletesen hamarosan megjelenő bejegyzésemben olvashat.